Podrobnosti ke sčítání obyvatel v r. 1930

Sčítání obyvatel provedeno z nařízení vlády ČSR  celé republice, rozhodující byla půlnoc z 1. na 2. prosince 1930.

Sčítacím komisařem pro Mokrou Horu učitel František Cikánek. Sčítací archy měli vyplnit majitelé domů.
počet: 598 obyvatel (282 mužů, 316 žen)
národnost: 596 Češi, 2 Němci
náboženství:  466 řím. katolíků, 76 československých, 45 bez vyznání, 10 českobratrských evangelíků, 1 pravoslavný
domovních čísel bylo 110, z nich 6 (vily) neobydleno