Původ názvu Mokrá Hora

V souvislosti s vodou a její činností je i místní jméno Mokré Hory. Název je odvozen od skutečnosti, že ležela poblíž mokřin říčky Ponávky u jejích bažin, luk a na úpatí velmi vlhkého kopce.

citováno z knihy  "Řečkovice a Mokrá Hora z dějin městské části Brna"

Původ názvů ulic

Boženy Antonínové

Božena Antonínová (1924-1944), pracovnice veřejné správy v Mokré Hoře, která zahynula v nacistické věznici na Orlí ulici v Brně na následky zranění při leteckém bomabrdování Brna.

 

Brigádnická

Podle spontáního poválečného pracovního hnutí, při němž byla také tato ulice upravena do dnešní podoby. 
 

Jandáskova  - vznik názvu 25. 09. 1946

Ladislav Jandásek (1887-1942), úředník a činovník Sokola, umučený nacisty v koncentračním táboře pro účast v odboji.

 

Skoumalova

Richard Skoumal (1895-1959), dlouholetý komunální pracovník v Mokré Hoře se zásluhami o její rozvoj.

 

Tumaňanova

Tumaňan (+1945), důstojník Rudé armády, který v ulici padl v bojích o Brno v dubnu 1945. 
 

Pod hájkem - vznik názvu 4.10.1990

Podle místního názvu polní tratě.

 

Skrejš

Podle starého místního názvu lokality.

 

Úhledná

Obecný název podle jednotného vzhledu rodinných domků a zahrad.
 

Vznik názvu ulic 28.12.1960 pokud není uvedeno jinak.

 

zdroj: Encyklopedie dějin města Brna brna.cz/home-mmb/