Poplatek za odvoz komunálního odpadu

Poplatek za odvoz komunálního odpadu v roce 2016

 

Změna čísla účtu pro poplatek za komunální odpad v roce 2016 a další informace

Rok 2016 přináší v oblasti placení místní daně za komunální odpad mnoho změn.

Ve stručné rekapitulaci se jedná – o zavedení nové úlevy pro děti do tří let věku a seniory od 70 let věku (500 Kč) 


– o zavedení nových osvobození od poplatku pro osoby umístěné v zákonem specifikovaných zařízeních (současně zůstávají zachována dosavadní osvobození)

– o opětovné osvobození všech vlastníků z titulu vlastnictví staveb k rekreaci bez ohledu na jejich místo trvalého pobytu

– o přenos nedoplatku z nezletilce na zákonného zástupce (případně z osoby omezené ve svéprávnosti na opatrovníka)

– o rozšíření ohlašovací povinnosti daňových subjektů spojených s osvobozením

Základní sazba poplatku zůstává i letos 670 Kč, při bezhotovostní platbě se i nadále uvádí jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, mění se však číslo účtu správce daně, které je: 111220022/0800.

 

Další informace a podrobnosti, možnost zaregistrovat email adresu a odebírat informace o poplatku, včetně formulářů ke splnění ohlašovací povinnosti najdete na www.brno.cz/odpady.

 

zdroj: https://www.reckovice.brno.cz/scripts/aktuality_detail.php?id_akt=715