Sběrný dvůr

Sběrný dvůr sloužící pro uložení všech odpadů včetně nebezpečných a také pro zpětný odběr elektrospotřebičů

SSO Hapalova, Brno - Řečkovice, 621 00

Provozní doba sběrného střediska od 1.1.2018:

Po 13-18, 
Út-Pá 9-13 a 14-18, 
So 9-13 a 14-18

 

Telefon: 720 228 447

 

SEZNAM ODPADU

Papír a lepenka

Plasty (PET lahve, polystyren)

Nápojové kartony (např. tetrapack)

Hliníkové obaly (plechovky, víčka a obaly od pochutin)

Sklo (čiré, barevné, objemné)

Textil čistý (oděvy, bytový textil)

Textil znečištěný nebezpečnými látkami (čistící tkaniny a ochranné oděvy)

Kovy

Biologický odpad rostlinného původu ze zahrad a domácností

Rostlinné oleje z domácností - (odevzdávat v uzavřené nádobě)

Objemný odpad (např. nábytek, podlahové krytiny, textilní výrobky, matrace, dřevo)

Zářivky a úsporky

Autobaterie, monočlánky, akumulátory

Vysloužilé elektrospotřebiče (např. TV, PC, DVD a video, chlazení, myčky, sušičky, pračky, el. sporáky, drobné domácí spotřebiče z kuchyně, dílny, zahrady, atd.)

Nebezpečné odpady (např. barvy, oleje, kyseliny, zásady, rozpouštědla, pesticidy)

BYTOVÁ JÁDRA, AZBEST, ETERNIT, SÁDROKARTON lze za poplatek odevzdat na sběrném dvoře ASTV, Líšeňská 35