Pobočka knihovny Jiřího Mahena

Pobočka knihovny Jiřího Mahena na Mokré Hoře skončila svoji činnost v roce 2000 v důsledku nedostatku financí, ale i malého zájmu veřejnosti. 

Nyní můžeme využívat služeb pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Řečkovicích, Kolaříkova 3

více informací viz Mokrá Hora/Instituce/Knihovna