Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 18.5.2011

05.05.2011 21:04

 

18.5.2011 - Brigádnická (u ústí ulice Úhledné) 16:00 - 16:10 hod.

Sbírají se tyto odpady:
Obaly se zbytky nebezpečných látek, textílie znečištěné nebezpečnými látkami, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, oleje a tuky mimo jedlých, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, léčiva mimo cytostatik, různé baterie a akumulátory, dřevo obsahující nebezpečné látky atd.

—————

Zpět