Novinka u poplatku za psa od 1.1.2011!

18.01.2011 10:57

Od 1. ledna letošního roku je v platnosti nová obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích. V případě poplatků ze psů dochází k výrazné změně ve způsobu placení poplatku. Počínaje letošním rokem není možné platit poplatek ze psů formou čtyř čtvrtletních splátek, ale vždy pouze jednorázově a to do 31. března. Z tohoto důvodu budou poplatníkům zasílány složenky pouze na celou částku poplatku, ve výši dle příslušné sazby. Sazby poplatku zůstaly nezměněny. Z důvodu častých dotazů uvádíme níže aktuální sazby a připomínáme, že v případě, že poplatník nárokuje slevu poplatku (typickým příkladem je důchodce, kdy důchod je jeho jediným zdrojem příjmů), je nutno doložit nárok vhodným dokladem (důchodový výměr, útržek složenky z výplaty důchodu, dopis o valorizaci důchodu). Občanský průkaz není dokladem o důchodu !
Sazby poplatků ze psů :
Bytový dům: 1.500,- Kč ročně
Rodinný dům : 600,- Kč ročně
Poživatel důchodu, jenž je jediným zdrojem příjmů: 200,- Kč ročně
Za druhého a každého dalšího psa je poplatek zvýšen o 50 %.
 

zdroj

—————

Zpět