Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v roce 2010

14.02.2010 10:06

 

Ve dnech 19. května a 18. listopadu tohoto roku proběhne mobilní sběr v uvedených časech na následujících zastávkách:

15:45 - 15:55                 Boženy Antonínové 2 (u bývalé samoobsluhy)
16:00 - 16:10                 Brigádnická (u ústí ulice Úhledné)
Sbírají se tyto odpady:
Obaly se zbytky nebezpečných látek, potenciálně infekční odpady (např. injekční jehly a stříkačky), textílie znečištěné nebezpečnými látkami, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, oleje a tuky mimo jedlých, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, léčiva mimo cytostatik, různé baterie a akumulátory, dřevo obsahující nebezpečné látky atd.
Tato služba je určena občanům, nikoli podnikatelům produkujícím firemní odpad!

—————

Zpět